Incheba Expo Bratislava | 21. marec 2020 An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour!

Vstupenky už v predaji!

Kúpiť vstupenku →

Stanovisko ku COVID-19

Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej ako „Zákon o verejných kultúrnych podujatiach“), podľa ktorého sa bude pri refundácii vstupeniek postupovať, umožňuje:

a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2021,

b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2021, alebo

c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.

Ďakujeme za Vaše pochopenie ako aj za trpezlivosť pri hľadaní náhradných termínov pre podujatia, ktoré neboli definitívne zrušené.

Predstavenie

CITY SOUNDS FESTIVAL a BASE Hologram s potešením uvádzajú: An Evening With Whitney:
The Whitney Houston Hologram Tour!

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour! je ikonická a ohromujúca živá divadelná performance, ktorá oslavuje neuveriteľný život, prácu a večné dedičstvo najuznávanejšej umelkyne všetkých čias!

Video

Viac informácií

Tento jedinečný holografický zážitok spojí publikum s milovanou kráľovnou popu pomocou najmodernejších technológií a digitálne upravených aranžmánov jej klasických hitov, s hudobným sprievodom živej kapely, spevákmi, tanečníkmi - všetko obklopené veľkolepou scénou a osvetlením pre vytvorenie skutočne úchvatného koncertného zážitku.

Dôležité informácie

An Evening With Whitney:
The Whitney Houston Hologram Tour!

21. 03. 2020 o 20:00
INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Kúpiť vstupenku →